Publiczne Gimnazjum

im. bł. ks. Romana Sitko w Kamionce

Tel: +48 17 223 31 16 | Mail: gimkam@interia.pl
Historia powstania Publicznego Gimnazjum w Kamionce

W związku z wprowadzoną reformą oświaty w 1999 roku, sieć polskich szkół uległa ogromnym zmianom. W miejsce 8–letnich szkół podstawowych wprowadzono szkoły podstawowe 6–letnie w I etapie kształcenia oraz 3–letnie gimnazja w II etapie kształcenia. W naszej miejscowości liczącej 200 domostw utworzenie gimnazjum nie było łatwą sprawą. Mieszkańcy Kamionki pragneli, aby szkoła tutaj powstała. Staraniem radnych naszej wioski, pana Józefa Bajora i pana Józefa Wolaka, Rada Gminy w Ostrowie w dniu 12.02.1999 roku podjeła uchwałę o założeniu Publicznego Gimnazjum w Kamionce. Z dniem 1.09.1999 roku uchwała weszła w życie i tak pierwsi gimnazjaliści rozpoczeli naukę.Dyrektorem szkoły została długoletnia nauczycielka, pani Leokadia Wolak. Wychowastwo w klasie I objęła pani Aleksandra Bal. W roku szkolnym 1999/2000 w Gimnazjum uczyli: Leokadia Wolak, Aleksandra Bal, Stanisław Popielarz, Bożena Popielarz, Anna Bury, Wiesław Filipek i ks. Henryk Zachara. W następnym roku szkolnym zatrudniono panią Joannę Dyło, a od 01.09.2001 roku rozpoczeła tu pracę pani Joanna Drozd. Najważniejsze wydarzenia z życia nowej szkoły były skrupulatnie zapisywane przez A. Bal. Powstała gimnazjalna gazetka „Nowinki znad Tuszymki”, a zespół redakcyjny tworzyli: J. Wolak - opiekun i redaktorzy - uczniowie. Pisano o sukcesach, konkursach, wycieczkach, o tradycji i współczesności, o naszych sławnych rodakach oraz o wydarzeniach ważnych i ciekawych.

A oto pierwsi absolwenci Publicznego Gimnazjum w Kamionce: Sylwia Bal, Mariola Bryk, Karolina Ciężkowska, Piotr Dyło, Marcelina Fryz, Rafał Guzior, Eżbieta Kozak, Mateusz Krzysik, Wioletta Krzysik, Halina Łagowska, Mateusz Marek, Joanna Marek, Andżelika Mycek, Marcin Niemiec, Krzysztof Ochał, Mariusz Ocytko, Łukasz Rokosz, Krzysztof Smolak, Aneta Sroka, Elżbieta Strzyż, Witold Wiktor, Paweł Zawisza.


Pierwsi uczniowie gimnazjum

Pierwsza klasa gimnazjum wraz z wychowawcą Panią Aleksandrą Bal


01.09.1999 roku nastąpiła inauguracja roku szkolnego 1999/2000, którą gimnazjaliści przeżyli razem ze Szkołą Podstawową, gdyż obydwie szkoły mieszczą się w jednym budynku. Ciekawy był fakt, że o rok starsi koledzy zostali w „podstawówce” (VIII klasa). Dnia 21.09.1999 roku uczniowie wzięli udział w uroczystości 15-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce, którą uświetnił swym występem znany aktor Wojciech Siemion. Gimnazjaliści uczestniczyli w Międzynarodowym Sejmiku Literackim zorganizowanym przez Związek Literatów w Rzeszowie dnia 12.05.2000 roku, zaś 03.06.2000 roku klasa I wzięła udział w uroczystościach obchodów Wielkiego Jubileuszu w Katedrze Rzeszowskiej. Dnia 12.06.2000 roku bp Kazimierz Górny i bp Edward Białogłowski poświęcili kaplicę wzniesioną ku czci bł. ks. Romana Sitki na rodzinnym Sekwestrze. Uczniowie byli obecni na uroczystej Mszy św. Dziękczynnej w I rocznicę beatyfikacji naszego rodaka. W dniu 18.06.2000 roku klasa oddała hołd odiarom wojny w 60 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, biorac udział w uroczystościach w Sędziszowie Małopolskim. Gimnazjaliści brali też aktywny udział w konkursach szkolnych i gminnych oraz w zawodach sportowych.

W roku szkolnym 2000/2001 także odniesiono wiele sukcesów. Dnia 25.05.2001 roku w Ogólnopolskim Konkursie „Tu lubię być” w Rybniku, uczniowie klasy II zajęli trzecie miejsce. Uczennica Sylwia Bal została laureatką Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Herb Prymasa Tysiąclecia”, który odbył się w Ludwinie koło Lublina dnia 27.05.2001 roku. Kilka uczennic wzięło udział w konkursach o Kardynale Stefanie Wyszyńskim na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w ramach ochodów Roku Prymasa Tysiąclecia. W Gimnazjadzie zdobyto wszystkie 3 puchary.

W czwartek 28.09.2002 roku w Gimnazjum w Kamionce gościła Miss Polonia America 2002 - Sabina Gadecki. Mama Sabiny, Irena, tutaj się urodziła, tu chodziała do szkoły i tu mieszkała do 1965 roku. Potem wraz z rodzicami, Katarzyną i Ludwikiem Saj, wyjechała do USA.

W roku szkolnym 2002/2003 dyrektorem naszego Gimnazjum został Stanisław Popielarz do czasu, kiedy to w roku 2005/2006 funkcję dyrektora objęła pani Anna Stręk (Sum). Owocnie rozwijała się współpraca z GCKiS w Ostrowie z siedzibą w Kamionce (konkursy, przeglądy). Uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich. Co roku w czerwcu odbywają się zloty modlitewne w kaplicy bł. ks. Romana Sitki. W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowano VIII zlot z kolei.

W roku 2005 odeszli na emeryturę zasłużeni nauczyciele: pani Leokadia Wolak i pan Wiesław Filipek, a pracę tu rozpoczelipanie: Małgorzata Draus (Boruta), Jolanta Wolak oraz pan Grzegorz Wiktor. Pani Anna Stręk (Sum) została dyrektorem Gimnazjum i uczy do tej pory języka polskiego. W roku 2006 pracę w Gimnazjum rozpoczęła pani Barbara Głód

Dnia 13.06.2006 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia bł. ks. Romana Sitki. Rozpoczęła się Mszą Św. w kaplicy na Sekwestrze. Eucharystii przewodniczył J. E. ks. bp Kazimierz Górny.Podczas Mszy św. Biskup Rzeszowski dokonał poświęcenia sztandaru szkolnego, ufundowanego przez L. i J. Wolaków i obrazu bł. ks. Romana, ofiarowanego przez Wójta Gminy Ostrów p. Mariana Dwojaka oraz jego zastępcę p. Piotra Cielca. W lesie, na polania zgromadziło się wielu kapłanów, zaproszonych gości, uczniów i mieszkańców Kamionki. Przed Kościołem Parafialnym został posadzony dąb „Papieski”, ofiarowany przez Nadleśnictwo Tuszyma staraniem nadleśniczego Zygmunta Jurasza. Następnie w budynku dokonano aktu odłonięcia i poświecenia tablicy pamiatkowej poświęconej Patronowi, a ufundowanej przez p. Janusza Cyzio.

Kolejna część uroczystości to złożenie ślubowania przez uczniów i przemówienia zaproszonych gości. W części artystycznej młodzież przedstawiała życie i zasługi bł. ks. Romana Sitki, wystąpił też chór. To wydarzenie miało wymiar historyczny i na trwałe zapisało się w dziejach szkoły, środowiska i regionu.